آرشیو مطالب : حریق


ساختمان های مجاور تخلیه شدند

تغییر روش عملیات اطفای حریق ساختمان برق خیابان ولی عصر با هدف ریسك كمتر

تغییر روش عملیات اطفای حریق ساختمان برق خیابان ولی عصر با هدف ریسك كمتر
مدیرعامل شركت ملی نفتكش خبر داد

احتمال خاموش شدن حریق نفتكش ایرانی تا فردا ظهر

احتمال خاموش شدن حریق نفتكش ایرانی تا فردا ظهر

اعلام اسامی خدمه مفقود شده نفت كش ایرانی

اعلام اسامی خدمه مفقود شده نفت كش ایرانی

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز