مطالب خبرگزاری نفت و گاز


روانچی:

بازگشت آمریكا به برجام نباید مشروط باشد

بازگشت آمریكا به برجام نباید مشروط باشد

آموزش اصول و فنون مذاكره

آموزش اصول و فنون مذاكره
مدیركل امنیتی استانداری تهران خبر داد

پیگیری جهت كاهش قطعی برق تهران در ایام آینده

پیگیری جهت كاهش قطعی برق تهران در ایام آینده
علی اكبر صالحی:

بی اعتمادی ما به آمریكا برپایه حقیقت ها است

بی اعتمادی ما به آمریكا برپایه حقیقت ها است

روند نزولی نفت ازسرگرفته شد

روند نزولی نفت ازسرگرفته شد

بازدید اعضای كمیسیون انرژی مجلس از نیروگاه اتمی بوشهر

بازدید اعضای كمیسیون انرژی مجلس از نیروگاه اتمی بوشهر

خودكفایی ایران در تولید كابل های آبی با دانش بومی

خودكفایی ایران در تولید كابل های آبی با دانش بومی
حسینی كیا:

اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها اقدامی جهادی و انقلابی بود

اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها اقدامی جهادی و انقلابی بود

برگزاری نشست تبیین دعوای حقوقی خانواده های شهدای هسته ای مقابل آمریكا

برگزاری نشست تبیین دعوای حقوقی خانواده های شهدای هسته ای مقابل آمریكا
نماینده روسیه:

همه باید روی حل مشكلات پیرامون برجام متمركز شویم

همه باید روی حل مشكلات پیرامون برجام متمركز شویم

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز