مطالب خبرگزاری نفت و گاز


وحشت كرونایی ترمز صعود نفت را كشید

وحشت كرونایی ترمز صعود نفت را كشید

آغاز كنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی

آغاز كنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی

كمیته اصلی كمیسیون سیاسی و دفاعی دولت برگزار گردید

كمیته اصلی كمیسیون سیاسی و دفاعی دولت برگزار گردید

تكنیك های ساخت تیزر تبلیغاتی

تكنیك های ساخت تیزر تبلیغاتی

روند كاهشی نفت ازسرگرفته شد

روند كاهشی نفت ازسرگرفته شد
اولیانوف:

ادعای آمریكا برای بازگرداندن تحریم ها یك اشتباه محاسباتی واضح است

ادعای آمریكا برای بازگرداندن تحریم ها یك اشتباه محاسباتی واضح است
بعیدی نژاد:

آمریكا با یك انزوای بی سابقه روبرو شده است

آمریكا با یك انزوای بی سابقه روبرو شده است

ذره بین اوپك روی لیبی

ذره بین اوپك روی لیبی

برگزاری اجلاس سالانه كنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دوشنبه

برگزاری اجلاس سالانه كنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دوشنبه

آموزش فاركس

آموزش فاركس

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز