مطالب خبرگزاری نفت و گاز


مازندران سرسبز است اما خانه سبز ندارد

مازندران سرسبز است اما خانه سبز ندارد
یك عضو كمیسیون انرژی:

شرایط برای افزایش قیمت بنزین مناسب نمی باشد

شرایط برای افزایش قیمت بنزین مناسب نمی باشد
نماینده اسفراین در مجلس:

سیمای آب خراسان شمالی باید تدوین شود

سیمای آب خراسان شمالی باید تدوین شود
رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ایسنا خبر داد

قاچاق یك میلیارد لیتر سوخت در سه ماهه اخیر، تفاوت قیمت عامل قاچاق

قاچاق یك میلیارد لیتر سوخت در سه ماهه اخیر، تفاوت قیمت عامل قاچاق

وزارت نیرو در تخصیص حقابه كردستان بازبینی كند

وزارت نیرو در تخصیص حقابه كردستان بازبینی كند

12 نیروگاه انرژی نو در دامغان مجوز تاسیس گرفت

12 نیروگاه انرژی نو در دامغان مجوز تاسیس گرفت

علت افزایش قیمت نفت از نظر قطر

علت افزایش قیمت نفت از نظر قطر
خط لوله گره می خورد؟

كشوری كه ایران را رها نمی كند!

كشوری كه ایران را رها نمی كند!

سه كارمند شركت نفت به افترا تخلف مالی بازداشت شدند

سه كارمند شركت نفت به افترا تخلف مالی بازداشت شدند

نفت برنت بالای ۸۵ دلار ایستاد

نفت برنت بالای ۸۵ دلار ایستاد

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز