آرشیو مطالب : برق


فروش انرژی صرفه جویی شده به استخراج كنندگان رمز ارزها مجاز می شود

فروش انرژی صرفه جویی شده به استخراج كنندگان رمز ارزها مجاز می شود
میثم شكری ساز:

ما باید همیشه اولین باشیم

ما باید همیشه اولین باشیم

كدام نیروگاه ها سال جاری بازنشسته می شوند؟

كدام نیروگاه ها سال جاری بازنشسته می شوند؟

سهم 95 درصدی خدمات و تجهیزات ایرانی در طرح انتقال نفت گوره به جاسك

سهم 95 درصدی خدمات و تجهیزات ایرانی در طرح انتقال نفت گوره به جاسك

آغاز تهاتر نفت با مطالبات

آغاز تهاتر نفت با مطالبات
وزیر نیرو در پاسخ به خبرگزاری نفت و گاز

صادرات برق ایران به افغانستان افزایش می یابد

صادرات برق ایران به افغانستان افزایش می یابد

نفت حاضر به افزایش قیمت نیست

نفت حاضر به افزایش قیمت نیست
ایرج مسجدی:

سفر سردار قاآنی ارتباطی با گفت وگوی عراق و آمریكا ندارد

سفر سردار قاآنی ارتباطی با گفت وگوی عراق و آمریكا ندارد

همه چیز درباره صادرات برق ایران

همه چیز درباره صادرات برق ایران
بررسی مسائل حوزه انرژی در مجلس

جباری: وزارت نیرو چه برنامه ای برای رفع اشكال كم آبی مناطق جنوب دارد؟

جباری: وزارت نیرو چه برنامه ای برای رفع اشكال كم آبی مناطق جنوب دارد؟
نماینده خلخال:

وزارت نیرو مناطق محروم را مدنظر قرار دهد

وزارت نیرو مناطق محروم را مدنظر قرار دهد

نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات برق در تمام اماكن

نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات برق در تمام اماكن

خاموشی در انتظار كشور

خاموشی در انتظار كشور
صولت ثنا خبر داد:

پیشبینی ایجاد 10 سامانه گاما و 10 سامانه پرتوالكترون در كشور

پیشبینی ایجاد 10 سامانه گاما و 10 سامانه پرتوالكترون در كشور
وزیر نیرو:

بر طبق پویش الف ب ایران، دستورالعمل ها و گردش كارها گرفتار دگرگونی مثبتی می شود

بر طبق پویش الف ب ایران، دستورالعمل ها و گردش كارها گرفتار دگرگونی مثبتی می شود
معاون وزیر نفت:

ایران همچنان جایگاه مهمی در اوپك دارد

ایران همچنان جایگاه مهمی در اوپك دارد

آخر فعالیت یك راكتور در ایالت نیویورك بعد از چهل و پنج سال تولید برق

آخر فعالیت یك راكتور در ایالت نیویورك بعد از چهل و پنج سال تولید برق

نفت ارزان مانع رشد انرژی خورشیدی در خاورمیانه نشد

نفت ارزان مانع رشد انرژی خورشیدی در خاورمیانه نشد

اتاق گپ به چه معناست؟

اتاق گپ به چه معناست؟

كرونا بازار تجدید پذیرها را داغ كرد

كرونا بازار تجدید پذیرها را داغ كرد
جعفری:

واحد یكم نیروگاه بوشهر برای امور دوره ای موقتا متوقف می شود

واحد یكم نیروگاه بوشهر برای امور دوره ای موقتا متوقف می شود

ارزانترین منابع تولید برق جهان كدامند؟

ارزانترین منابع تولید برق جهان كدامند؟

قرائت گزارش كمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام در مجلس

قرائت گزارش كمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام در مجلس
جعفری:

واحد یكم نیروگاه بوشهر برای امور دوره ای موقتا متوقف می شود

واحد یكم نیروگاه بوشهر برای امور دوره ای موقتا متوقف می شود

فروشگاه فروش جوجه بوقلمون غاز

فروشگاه فروش جوجه بوقلمون غاز
مروری بر دستاوردهای هسته ای ایران به بهانه ۲۰ فروردین روز فناوری هسته ای؛

از توسعه فناوری هسته ای تا شكوفایی در تحریم

از توسعه فناوری هسته ای تا شكوفایی در تحریم

نابودی نیم میلیون شغل انرژی پاك تا ۴۰ روز دیگر

نابودی نیم میلیون شغل انرژی پاك تا ۴۰ روز دیگر
جعفری:

واحد یكم نیروگاه بوشهر برای امور دوره ای موقتا متوقف می شود

واحد یكم نیروگاه بوشهر برای امور دوره ای موقتا متوقف می شود

قرائت گزارش كمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام در مجلس

قرائت گزارش كمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام در مجلس
وزیر نیرو در حاشه جلسه هیات دولت:

وضعیت سدها مساعد است

وضعیت سدها مساعد است

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز