آرشیو مطالب : پتروشیمی


علی اكبر صالحی:

بی اعتمادی ما به آمریكا برپایه حقیقت ها است

بی اعتمادی ما به آمریكا برپایه حقیقت ها است

پاداش ۱۵ درصدی مشتركان خوش مصرف گاز اعمال می شود

پاداش ۱۵ درصدی مشتركان خوش مصرف گاز اعمال می شود

استان بوشهر نباید از ظرفیت های صنایع پایین دستی محروم شود

استان بوشهر نباید از ظرفیت های صنایع پایین دستی محروم شود

چین یك تنه پشت بازار نفت ایستاد

چین یك تنه پشت بازار نفت ایستاد

اجبار دریافت مجوز پدافند غیرعامل برای طرح های پتروشیمی

اجبار دریافت مجوز پدافند غیرعامل برای طرح های پتروشیمی

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز