مطالب خبرگزاری نفت و گاز


شرکت عروسکو؛

بزرگترین وب سایت راهنمای عروسی ایران

بزرگترین وب سایت راهنمای عروسی ایران
آمریكا:

برجام ماه هاست که در دستورکار قرار ندارد

برجام ماه هاست که در دستورکار قرار ندارد
اولیانوف:

ایران برخلاف غرب، اراده سیاسی لازم برای احیای برجام را دارد

ایران برخلاف غرب، اراده سیاسی لازم برای احیای برجام را دارد

اوکراین یا آژانس کدام یک گره مذاکرات برجامی را باز می کنند؟

اوکراین یا آژانس کدام یک گره مذاکرات برجامی را باز می کنند؟
سفیر ایران در وین مطرح كرد

اروپا یکی از بازندگان برجام خواهد بود اگر

اروپا یکی از بازندگان برجام خواهد بود اگر
كربی:

انتظار پیشرفت در مذاکرات برجامی در آینده نزدیک را نداریم

انتظار پیشرفت در مذاکرات برجامی در آینده نزدیک را نداریم
در مركز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری انجام شد؛

پاسخگویی مستقیم رئیس سازمان انرژی اتمی به مردم

پاسخگویی مستقیم رئیس سازمان انرژی اتمی به مردم
اسلامی اعلام كرد:

به تراز جهانی در حوزه تولید رادیو داروها دست یافته ایم

به تراز جهانی در حوزه تولید رادیو داروها دست یافته ایم

تلاش باردیگر مالی برای مقصر جلوه دادن ایران در بن بست برجام

تلاش باردیگر مالی برای مقصر جلوه دادن ایران در بن بست برجام

گفت وگوی وزیران اتحادیه اروپا و گروسی درباره ی ایران

گفت وگوی وزیران اتحادیه اروپا و گروسی درباره ی ایران

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز