آرشیو مطالب : ذخایر نفتی


نفتكش های بیشتری به فهرست سیاه تحریم های آمریكا اضافه می شوند

نفتكش های بیشتری به فهرست سیاه تحریم های آمریكا اضافه می شوند

آخرین وضعیت ایران در ذخایر قابل استحصال

آخرین وضعیت ایران در ذخایر قابل استحصال

ویزای شینگن و تعیین وقت سفارت ایتالیا

ویزای شینگن و تعیین وقت سفارت ایتالیا

خرید نفت توسط چین ادامه دارد

خرید نفت توسط چین ادامه دارد

واگذاری لایه های نفتی پارس جنوبی به مرسك

واگذاری لایه های نفتی پارس جنوبی به مرسك

روند افزایش نفت در بازار جهانی

روند افزایش نفت در بازار جهانی
گلدمن ساكس پیش بینی كرد

تقاضای نفت كاهش یافت

تقاضای نفت كاهش یافت

كاهش روند رشد در پالایشگاه چین

كاهش روند رشد در پالایشگاه چین

كاهش ذخایر نفتی در بازار جهانی

كاهش ذخایر نفتی در بازار جهانی

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز