ایران گوی رقابت را از همسایه جنوبی ربود

ایران گوی رقابت را از همسایه جنوبی ربود خبرگزاری نفت و گاز: حدود ۱۷ سال است كه چراغ توسعه میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین میدان گازی مشترك بین ایران و قطر، روشن شده است. چراغی كه در ابتدا در طرف ایران كم نور بود و فقط سوسو می زد اما حدود هفت سال است كه با تندتر شدن روند توسعه این میدان مشترك، نور آن باز پررنگ تر شده و تلالو آن از قطر باز پیشی گرفته است.


به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین منبع گازی جهان است كه بر روی خط مرزی مشترك ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله ۱۰۰ كیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار گرفته است. در سال ۱۳۶۹ با حفر اولین چاه اكتشافی در این میدان و برمبنای نتایج حاصل از لرزه نگاری، وجود گاز مورد تأیید قرار گرفت. وسعت این میدان ۹۷۰۰ كیلومتر مربع بوده كه بخش متعلق به ایران به ۳۷۰۰ كیلومتر است. به عبارت دیگر تنها حدود یك سوم این میدان متعلق به ایران است.
چرا توسعه پارس جنوبی اهمیت دارد؟
بزرگ ترین منبع گازی جهان بودن، بیش تر شدن نقش گاز طبیعی در سبد انرژی جهان در آینده و مشترك بودن این میدان با همسایه جنوبی كشورمان در كنار یكدیگر قرار گرفته و ضرورت توسعه این میدان را اهمیت بخشیده است.
آخرین چشم انداز مجمع كشورهای صادركننده گاز كه در دسامبر ۲۰۱۸ منتشر شده، حاكی از آن است كه طی ۲۳ سال آینده، تقاضای جهانی برای گاز طبیعی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و طبق برآوردهای انجام شده، آمریكا، روسیه، چین و ایران، چهار عرضه كننده اصلی گاز خواهند بود.
اما هم اكنون ۲۲ درصد انرژی جهانی از گاز تأمین می شود كه این میزان در سال ۲۰۴۰، به ۲۶ درصد می رسد. این در شرایطی است كه تقاضا برای نفت از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد كاهش خواهد یافت. از طرف دیگر با عنایت به این كه میدان گازی پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترك است و ماهیت میادین مشترك به این صورت است كه نمی توان برای آنها مرزی تعیین كرد، بدین سبب چنانچه هر كدام از كشورها كه در میدانی مشترك هستند، نتوانند برداشت كنند، كشور مقابل به راحتی می تواند سهم دیگری را هم برداشت كند. به عبارت دیگر اگر ایران سهم خودرا توسعه ندهد، این ثروت ملی به راحتی نصیب قطری ها خواهد شد.
سهم ایران از پارس جنوبی چقدر است؟
برمبنای آخرین برآوردهای انجام شده، ذخیره درجای گاز پارس جنوبی در طرف ایران، حدود ۱۴.۲ تریلیون مترمكعب و هم چنین دارای ذخیره ای بالغ بر ۱۹ میلیارد بشكه میعانات گازی است. با عنایت به وسعت این میدان توسعه آن در فازهای مختلف مطابق با برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و با هدف تأمین تقاضای رو به رشد گاز طبیعی، شامل مصارف داخلی و تزریق آن به میادین نفتی به منظور صیانت از مخازن و هم چنین صادرات گاز در دولت های یازدهم و دوازدهم دستور كار وزارت نفت قرار گرفت.
مقایسه ایران و قطر در برداشت از پارس جنوبی
تعداد چاه های در حال بهره برداری از میدان مشترك پارس جنوبی در مردادماه ۱۳۹۲ در ایران ۱۱۰ و در قطر ۴۰۱ حلقه بوده است. این میزان در اسفندماه سال ۱۳۹۶ در ایران به ۲۵۲ رسید و در قطر همان ۴۰۱ حلقه چاه ماند. تولید روزانه گاز غنی از این میدان در مردادماه سال ۱۳۹۲ در ایران ۲۸۵ میلیون مترمكعب و در طرف قطری ۵۶۶ میلیون مترمكعب بود كه این میزان تا اسفندماه سال ۱۳۹۶ در قطر ثابت ماند و در ایران به ۵۷۰ میلیون مترمكعب رسید.
اما برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی، از سال ۱۳۸۰ در ایران و قطر شروع شد و تا شش سال بعد همتراز بود، اما سپس آن، به مدت هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگ ترین میدان گازی جهان از ایران پیشی گرفت و در حالیكه ظرفیت تولید گاز قطر در میدان پارس جنوبی در آن هشت سال، به ۶۰۰ میلیون مترمكعب رسید، ظرفیت تولید ایران ۲۸۵ میلیون مترمكعب در روز بود.
تولید گاز طبیعی از میدان گازی پارس جنوبی هم از سال ۱۳۸۰ با تولید حدود دو میلیون مترمكعب در روز در طرف ایرانی شروع شده كه درنتیجه بهره برداری از فازهای این میدان، میزان تولید گاز غنی ایران از این میدان مشترك، هم اكنون از قطر پیشی گرفته و به بیشتر از ۶۰۰ میلیون مترمكعب در روز رسیده است.
جزئیات برداشت تجمعی گاز غنی از پارس جنوبی طی هفت سال گذشته
برداشت تجمعی گاز غنی از میدان پارس جنوبی در سال ۱۳۹۰، ۸۴.۵ میلیارد مترمكعب، در سال ۱۳۹۱ بیشتر از ۸۸ میلیارد مترمكعب، در سال ۱۳۹۲، ۹۶.۳ میلیارد مترمكعب، در سال ۱۳۹۳، ۱۱۳ میلیارد مترمكعب، در سال ۱۳۹۴، ۱۳۱.۵ میلیارد مترمكعب، در سال ۱۳۹۵ بیشتر از ۱۵۵ میلیارد مترمكعب، در سال ۱۳۹۶ بیشتر از ۱۸۱ میلیارد مترمكعب بوده است و پیش بینی می شود این میزان امسال به بیشتر از ۱۹۳ میلیارد مترمكعب برسد.
هم چنین ظرفیت برداشت از لایه های نفتی پارس جنوبی كه در مردادماه سال ۱۳۹۲ در طرف ایران صفر بود، در اسفندماه سال ۱۳۹۶ به ۲۵ هزار بشكه در روز رسید. این میزان در طرف قطری در مردادماه سال ۱۳۹۲، ۳۰۰ هزار بشكه در روز بود كه تا اسفندماه سال ۱۳۹۶ بر همین میزان باقی ماند.
آخرین خبر از فازهای پارس جنوبی
میدان گازی پارس جنوبی در طرف ایرانی بطور كلی در ۲۷ فاز برای توسعه تعریف شده است كه ۲۱ فاز تا سال قبل به مدار آمده و طبق برنامه ریزی ها تا آخر سال جاری، سه فاز دیگر در دریا و چهار فاز در خشكی به مدار خواهند آمد و سه میلیارد فوت مكعب (۸۵ میلیون مترمكعب) به تولید پارس جنوبی افزوده خواهد شد.
اما فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ از معدود فازهای باقی مانده میدان گازی پارس جنوبی هستند كه هنوز به بهره برداری نرسیده اند و پازل توسعه آنها در حال تكمیل است. آمار و ارقام از آن حكایت می كند كه طرح توسعه فاز ۱۳ برای تولید ۵۶ میلیون متر مكعب گاز غنی و طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی برای برداشت روزانه ۵۶ میلیون متر مكعب گاز ترش طراحی شده اند.
در این راستا آخرین اخبار حاكی می باشد كه با بهره برداری از واحدهای تولید گاز مایع، زنجیره محصولات پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی تكمیل شد. به عبارت دیگر همزمان چهار ردیف شیرین سازی گاز، واحدهای تولید اتان، میعانات گازی و گوگرد دانه بندی شده در مدار تولید قرار دارند و با بهره برداری از واحدهای یاد شده و هم چنین تولید گاز مایع، زنجیره محصولات پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی تكمیل شد.
الان تولید فراورده های گازی این طرح از مرحله اول (فاز ۱۳A) كاملاً محقق شده است. با راه اندازی دو سكوی باقیمانده و ارسال گاز ترش به پالایشگاه خشكی كه الان تمامی واحدهای فرایندی آن عملیاتی شده است، مرحله دوم (فاز ۱۳B) فاز ۱۳ پارس جنوبی عملیاتی شده و میزان تولید محصولات این طرح به ظرفیت اسمی تعیین شده خواهد رسید.
هم چنین دومین سكوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی سپس بارگیری و انتقال به دریا، ۲۵ بهمن ماه، در موقعیت خود در خلیج فارس نصب گردید و سپس اتمام مراحل نصب سازه های پل و مشعل با توجه شرایط جوی حداكثر در مدت دو هفته، بهره برداری و تولید گاز از این سكو آغاز می شود. با بهره برداری از این سكو، روزانه ۱۴.۲ میلیون متر مكعب معادل یك دوم یك فاز استاندارد گازی پارس جنوبی به توان تولید گاز كشور افزوده می شود. ماه گذشته نیز، سكوی اصلی فاز ۲۲ پارس جنوبی با همین میزان ظرفیت، به تولید رسیده و گاز آن به پالایشگاه این طرح گازی ارسال شده بود.
بر طبق این گزارش، ایران در حالی از قطر در برداشت از پارس جنوبی پیشی گرفته است كه تنها یك سوم این میدان در طرف ایرانی قرار دارد. البته با راه اندازی فازهای مذكور ایران با سرعت بیش تری در جهت برداشت گام برداشته و گوی رقابت را از همسایه جنوبی خواهد ربود.1397/12/07
19:41:55
5.0 / 5
4565
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز