متن كامل گزارش آژانس درباره ایران

متن كامل گزارش آژانس درباره ایران خبرگزاری نفت و گاز: آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام نمود كه ایران با وجود افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده خود همچنان تعهدات خود در برجام پایبند است. بر اساس گزارش جدید آژانس تا تاریخ بیستم ماه مه (سی اردیبهشت) میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 174.1 كیلوگرم بوده كه پایین تر از سقف مجاز در توافق هسته ای است. در این گزارش تأیید شده است كه ذخایر ایران همچنان در قالب برجام است.آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تعهد ایران به توافق هسته ای را تأیید كرده است.


به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، متن گزارش یوكیا آمانو درباره اجرای برجام در ایران به شرح زیر است:
راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت
گزارش مدیركل آژانس بین المللی انرژی اتمی

A. مقدمه
۱. این گزارش مدیركل به شورای حكام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل (شورای امنیت) درباب اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و درباب موضوعات در رابطه با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همین طور اطلاعاتی درباب موضوعات مالی، و مشورتها و تبادل اطلاعات آژانس با كمیسیون مشترك به وجود آمده توسط برجام، ارائه می دهد.
B. سابقه
۲. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریكا، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (E۳/EU+۳) و ایران در مورد برجام توافق كردند. در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را به تصویب رساند كه در آن همچون از مدیركل درخواست كرد كه "راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای كل دوره تعهدات مورد اشاره درچارچوب برجام را برعهده گیرد" ((GOV/۲۰۱۵/۵۳ and Corr.۱، para.۸. در اوت ۲۰۱۵، شورای حكام به مدیركل اجازه داد تا راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران همانگونه كه در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین مبنا برای كل دوره تعهدات مورد اشاره در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حكام همین طور اجازه داد كه آژانس با كمیسیون مشترك همچنانكه در سند GOV/۲۰۱۵/۵۳ و اصلاحیه یك آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.
۳. در دسامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۱۷ مدیركل نه (۹) سند، كه از طرف همه اعضای كمیسیون مشترك تهیه و به تأیید رسیده و متضمن روشنگری هائی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با كشورهای عضو در بین گذاشت.
۴. در ۸ می ۲۰۱۹، ایران اطلاعیه ای منتشر نمود كه همچون حاوی این مطلب بود كه «…در راستای اعمال حقوق خود، همانطور كه در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام مصرح است، شورای عالی امنیت ملی ایران دستوری مبتنی بر توقف برخی اقدامات ایران ذیل برجام از امروز صادر كرد.»
۵. هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتكل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ ۹.۲ میلیون یورو در سال می باشد. برای سال ۲۰۱۹ منابع مالی فرابودجه ای برای مبلغ ۴ میلیون یورو از ۹.۲ میلیون یورو لازم است. تا تاریخ ۲۸ می ۲۰۱۹، مبلغ ۵ میلیون یورو منابع مالی فرابودجه ای برای تأمین هزینه فعالیت های در رابطه با برجام برای سال ۲۰۱۹ و بعد آن در دسترس می باشد.
C. فعالیت های راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)
۶. از تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام را منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به روشی بی طرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده است،. آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی قبلی مدیركل، بشرح ذیل گزارش می دهد.
C.۱. فعالیت های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری
۷. ایران ساخت رآكتور تحقیقاتی آب سنگین اراك (رآكتور IR-۴۰) را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نكرده است.، ایران قرص های اورانیوم طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راكتور IR-۴۰ طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نكرده و همه قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است (بندهای ۳ و ۱۰).
۸. ایران به اطلاع رسانی به آژانس درباب موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در كارخانه تولید آب سنگین(HWPP) ادامه و به آژانس اجازه داده است كه بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت نماید (بند ۱۵). در تاریخ ۲۶ می ۲۰۱۹، آژانس راستی آزمایی نمود كه متعاقب توقف تولید آب سنگین از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ الی ۲۲ می ۲۰۱۹، (به دلیل ت تعمیر و نگهداری) فعالیت این كارخانه ادامه یافته و اینكه ذخیره آب سنگین ایران ۱۲۵.۲ متریك تن می باشد. در طول دوره گزارش دهی ایران بیشتر از ۱۲۴.۸ متریك تن آب سنگین نداشته است (بند ۱۴).
۹. ایران فعالیت های مربوط به بازفرآوری را در رآكتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX) و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای ۱۸ و ۲۱).
C.۲. فعالیت های مربوط به غنی سازی و سوخت
۱۰. در كارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز بیشتر از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-۱ به صورت نصب شده در ۳۰ آبشار به شكل پیكره بندی شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام به صورت نصب شده وجود نداشته است (بند ۲۷). ایران ۵۲ سانتریفیوژ IR-۱ را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای لطمه دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج كرده است (بند ۲۹.۱).
۱۱. ایران به غنی سازی UF۶ در FEP ادامه داده است. ایران غنی سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد از اورانیوم ۲۳۵ انجام نداده است (بند ۲۸).
۱۲. در بازه زمانی گزارش، كل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان ۳۰۰ كیلوگرم UF۶ غنی شده تا میزان ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ (یا معادل آن در اشكال مختلف شیمیایی) فراتر نرفته است (بند ۵۶). میزان ۳۰۰ كیلوگرم UF۶ معادل با۲۰۲.۸ كیلوگرم اورانیوم می باشد.
۱۳. تا تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۹، میزان اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ ایران ۱۷۴.۱ كیلوگرم بوده است، برمبنای برجام و مصوبات كمیسیون مشترك.
۱۴. در كارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) بیشتر از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ IR-۱ در یك بال (واحد ۲) از تأسیسات مزبور قرار داده نشده است (بند ۴۶). در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۹، آژانس راستی آزمایی نمود كه تعداد ۱۰۲۰ سانتریفیوژ IR-۱ در شش آبشار نصب هستند. در همان تاریخ آژانس راستی آزمایی نمود كه ده سانتریفیوژ IR-۱ در چارچوب طراحی موقعیت های ۱۶ سانتریفیوژ IR-۱ نصب شده بودند و یك سانتریفیوژ IR-۱ در یك موقعیت جداگانه نصب شده بود، به منظور انجام «تحقیق مقدماتی و فعالیت های تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ های پایدار». ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط در این كارخانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته ای در كارخانه وجود نداشته است (بند ۴۵).
۱۵. همه سانتریفیوژها و زیرساخت های مربوطه در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای ۲۹، ۴۷، ۴۸ و ۷۰). آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و كارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است (بند ۷۱). آژانس كماكان دسترسی معمول به FFEP، همچون دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند ۵۱)
۱۶. ایران فعالیت های غنی سازی اش را در امتداد برنامه طولانی مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود به همان صورت ارائه شده به آژانس در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ انجام داده است (بند ۵۲).
۱۷. در تاریخ ۲۶ می ۲۰۱۹، آژانس راستی آزمایی كرد كه كلیه میله های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران از میزان پرتودهی بالاتر از ۱ رم بر ساعت (در یك متر در هوا) برخوردار می باشند.
۱۸. ایران هیچكدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل مجدد صفحات سوخت یا ضایعات به UF۶ مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند ۵۸).

C.۳. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ
۱۹. هیچ اورانیوم غنی شده ای بوسیله فعالیت های تحقیق و توسعه انباشت نگردیده، و غنی سازی تحقیق و توسعه ایران انجام شده با و بدون اورانیوم و با استفاده از سانتریفیوژهای تعریف شده در برجام بوده است (بندهای ۴۲-۳۲).
۲۰. ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است ( بند ۸۰.۱ ). آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی containment and surveillance measures را انجام داده و راستی آزمایی نموده كه تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله های روتور و بیلوزها برای تولید سانتریفیوژ فقط برای فعالیت های مشخص شده در برجام استفاده شده اند (بند ۸۰.۲). ایران هیچگونه سانتریفیوژ IR-۱ را برای جایگزینی با آنهایی كه خراب شده و یا از كار افتاده اند تولید نكرده است.(بند ۶۲)
۲۱. همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی از جمآنهایی كه از روز اجرا تولید شده اند تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند. (بند ۷۰) ایران با استفاده از فیبر كربن لوله های روتور تولید كرده كه توسط آژانس نمونه برداری و آزمایش شده و تمامی آنها تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی containment and surveillance measures آژانس بوده است.

D. اقدامات شفاف سازی
۲۲. ایران كماكان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و مومهای الكترونیكی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله وضعیت آنها در اماكن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودكار ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس تسهیل گردد (بند ۶۷.۱). ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید طولانی مدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و برای آژانس در اماكن هسته ای، محل كار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل كار در مكان های نزدیك سایت های هسته ای در ایران را تسهیل نموده است (بند ۶۷.۲).
۲۳. ایران كماكان به آژانس اجازه داده - تا بوسیله اقدامات مورد توافق با ایران، همچون بوسیله اقدامات مراقبتی و نظارتی containment and surveillance measures - بر تمامی كنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید شده در ایران یا بدست آمده از دیگر منابع و انتقال آنها به تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان (بند ۶۸)، نظارت نماید. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر نمودن آژانس جهت راستی آزمایی تولید كنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا بدست آمده از هر منبع دیگری را ارائه نموده است (بند ۶۹).

E. سایر اطلاعات مرتبط
۲۴. ایران اجرای موقت پروتكل الحاقی موافقتنامه پادمانها برمبنای ماده ۱۷ (b) پروتكل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آنرا ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های ایران ذیل پروتكل الحاقی ادامه داده است و تحت پروتكل الحاقی دسترسی های تكمیلی به همه سایت ها و اماكن مورد نیاز برای بازدید در ایران داشته است. همكاری به موقع و فعالانه از طرف ایران در ارائه چنین دسترسی، سبب تسهیل در اجرای پروتكل الحاقی شده كه اعتماد را بیشتر می كند.
۲۵. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی كه در بخش های D، E، S و T ضمیمه یك برجام تصریح شده، ادامه دارد. (برجام، ضمیمه ۴، كمیسیون مشترك، بند ۶.۴.۶)
۲۶. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در یك جلسه از جلسات گروه كاری خرید كمیسیون مشترك شركت نمود. (برجام، ضمیمه چهار - كمیسیسون مشترك، بند ۶.۴.۶).
F. خلاصه
۲۷. آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تأسیسات هسته ای و مكان های خارج از تأسیسات كه به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از طرف ایران درچارچوب موافقت نامه پادمان های آن اعلام شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها درباب نبود فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده برای ایران كماكان ادامه دارد.
۲۸. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از طرف ایران برمبنای مفاد برجام پرداخته است.
۲۹. مدیركل به گزارش دهی بطور مقتضی ادامه خواهد داد.
منبع:

1398/03/13
15:14:34
5.0 / 5
4405
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز