در روز جهانی شهرها

تبریز برای میزبانی هبیتات سازمان ملل متحد اعلام آمادگی كرد

تبریز برای میزبانی هبیتات سازمان ملل متحد اعلام آمادگی كرد خبرگزاری نفت و گاز: روز جهانی شهرها با وبینار مسئولان حوزه شهرسازی كشور در حالی دنبال شد كه طی آن با وعده همكاری شهردار تبریز، این شهر برای میزبانی برنامه های كمیته ملی اسكان بشر ایران اعلام آمادگی كرد.


به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، به مناسبت ۳۱ اکتبر، روز جهانی شهرها، وبیناری با حضور محمد مهدی مظاهری، محمد شکرچی زاده، سابرامونیا انانتا کریشنال، شهرام دبیری اسکویی و ایرج شهین باهر و هومن بیگ نژادبا موضوع تبریز دروازه اورسیا، توسعه شهری و نقش کمیته ملی اسکان و هبیتات اجرا شد. در این نشست شهردار تبریز، ایرج شهین بار برای همکاری تبریز در برنامه های کمیته ملی اسکان بشر (هبیتات) اعلام آمادگی کرد.
چالش های معاصر شهرنشینی
در این وبینار مظاهری، دبیر کل کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی با بیان آنکه از دیدگاه پدیدارشناسانه، درک ارزش های شهری نیازمندیک نگاه دقیق وعمیق به همه پتانسیل های فضایی، کالبدی و محتوایی شهر است، اظهار داشت: زیستگاه های انسانی در طول دوران های مختلف رویکردهای متفاوتی برای توسعه داشته اند تا قبل از شروع انقلاب صنعتی، شهرها با رشد ارگانیک و مبتنی بر یک گونه شناسی سکونت برآمده از تاریخ و برمبنای هویت و متأسی از اقلیم و فرهنگ رشد می کردند، البته در این ساختار کنشهای سیاسی و اجتماعی هم تأثیر داشته است.
وی سپس به جریان صنعتی شدن پرداخت و با اشاره اینکه در جریان انقلاب صنعتی و بعد از آن شهر مدرن پدید آمد که خود محصول نیاز به سکونتگاه های جدید در نتیجه رشد صنعتی بود، اضافه کرد: در این راه به سبب سرعت و درنتیجه برخورد کمی با موضوعی که دارای ماهیتی کیفی است (موضوع سکونت) شهرها برای توسعه به مدلهایی جدید روی آوردند. شهرهای جدید عمدتاً بجای اینکه شهر باشند بیشتر انباشتی از سکونتگاههای انبوه سازی شده برمبنای شرایط تکنولوژی هستند که به سبب عدم توجه کافی به نیازهای فضایی شهری به هیچ وجه از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.
دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر در ادامه اضافه کرد: رشد شهرهای مدرن در جریان مدل هایی از یک شهرسازی نوین معاصرتوسعه پیدا کرده که بیش از هر چیز درآن خیابان و سواره نقش اصلی را داشته است و تصویر جدیدی از دنیای مدرن را ساخته است.
وی سپس به توصیف زندگی شهری امروز پرداخت و اظهار داشت: ظرفیت های تکنولوژیکی جدید را باید به این شهرها افزود و محصول را از پشت پنجره هاییک اتومبیل با سرعتی بالا نگاه کرد. این تصوری از شهرهای امروز است که در بین انبوهی ازآهن، بتن، خیابان ها و بزرگراهها و برجها شکل گرفته که عمدتاً فارغ از سنجش واقعی توان اکولوژیکی سرزمین و درک درست و مناسبی از معنای زندگی جمعی را صورت بندی می کند. این تصور به قدری جهان معاصر را تحت تأثیرقرارداده است که مسائل و مشکلات آن در یک دوره کوتاه دو تا سه دهه به صورت لطمه های جدی برمحیط زیست خودرا آشکار کرده است.
دولت و نیاز به پرداخت سهم خود در بهیه سازی بافت فرسوده
دبیری، رئیس شورای شهر تبریز نیز بعنوان سخنران دیگر این جلسه با اشاره به ظرفیت های شهر تبریز اظهار داشت: تبریز شهر باقدمتی است که به شهر نخستین ها در ایران معروف است. تنها شهری است که بدون متکدی و معتاد متجاهر نیست که این با همکاری شهرداری، مؤسسات خیریه و سازمان ها انجام شده است. تبریز شهر زلزله خیز است که چند بار با خاک یکسان شده و بازسازی شده است.
ایشان سپس به مشکلات شهرنشینی در تبریز اشاره نمود و با بیان آنکه حالا تبریز با ۱میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت، ۴۰۰ هزار نفر ساکن در سکونتگاه های غیررسمی و به همین اندازه در بافت فرسوده دارد، اضافه کرد: بااینکه شهرداری وظیفه دخالت ندارد؛ اما اقدامات عملی بر طبق سیاستگذاری ها انجام داده است. سعی شده است از درآمدها در مناطق کم برخورداراز جمله در روستاهای الحاقی در طرح تفضیلی استفاده نمائیم.
وی ادامه داد: طرح سنجش سلامت شهروندی را راه اندازی کردیم تا دریابیم در تبریز دسترسی مردم به مراکز فرهنگی، بهداشتی، فضای سبز و... چگونه است و خانواده ها نیز از منظر جمعیت و وضعیت سلامتی و بیمه ارزیابی شدند. تلاش داریم در شهرداری در توسعه پارک های محلی اقداماتی انجام دهیم و تا امروز ۴۰ پارک در مناطق محروم به راه افتاده است. با مشارکت بخش خصوصی فرهنگسراهایی راه اندازی شده است. فضای ورزشی برای ورزش ساکنین راه اندازی شده است که در حوادث غیرمترقبه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس شورای شهر تبریز درباره اهمیت هبیتات و کمک هایی که می تواند در آینده به این تبریز شود نیز اظهار داشت: با آنکه دولت دراین زمینه کمک هایی کرده است؛ اما کافی نیست و نیاز به همکاری نهادهای بین المللی هم دارد. دولت با آنکه موظف به پرداخت هزینه تراکم در بافت فرسوده است که ما آنرا برای مردم رایگان کرده ایم، توسط دولت پرداخت نمی گردد. در حوزه شهر هوشمند باید ۴۰۰ کیلومتر حفاری شود و فیبر نوری قرار گیرد که با کمک مشارکت مردم به سمت شهر هوشمند پیش رویم.
انسان کنشگر اصلی شهرنشینی امروز
شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره باید و نبایدهای شهرسازی در ایران راهکارهایی ارائه داد و اظهار داشت: باید به سمت برویم که شهرسازی برابر با مدیریت خردمندانه فضای سرزمین باشد. گفته های مظاهری در تعریف شهرها و جایگاهیشان در پروسه صنعتی شدن مهم می باشد. باید شهرها از فضای خوابگاهی خارج کرد و به فضای زندگی و مفهوم زندگی جمعی برسیم که لازمه اش استفاده از تجارب بین المللی و قبلی استفاده نمائیم.
وی ادامه داد: مدیریت شهری نباید مدیریت بر مردم تعریف کنیم؛ بلکه با همراه کردن آنان به مدیریت با مردم نائل شویم. شفافیت در حکمرانی می تواند مشارکت حداکثری داشته باشد.
شکرچی زاده با بیان آنکه به مفاهیمی چون محیط زیست و راندمان هوشمندانه در زندگی شهری امروز اهمیت ویژه ای دارد، به شعر مولوی «از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» اشاره نمود و اظهار داشت: نیاز است در شهرنشینی امروز کنشگر اصلی انسان باشد نه ماشین و بتن و او بازیگر اصلی جامعه باشد. مصرع دیگر شعر که می گوید «گفت آنک یافت می نشود آنم آرزوست» مفهوم واقعی شهر را متبادر می کند.
وی درباره مسأله زلزله در ایران و معضلات آن نیز اظهار داشت: در برخی از شهرها همچون کرمان و مشهد و تبریز گسل هایی داریم که مسبب زلزله های بزرگ اند. در تبریز هر ۲۰۰ سال یک زلزله مهیب داشتیم. ما در سال های اخیر بر طبق تکلیف شورای عالی شهرسازی در چند کلان شهر همچون تبریز، گسل شمال شهر را تبیین کردیم. در پهنه آن گسل ساخت و سازهای مهم ممنوع اعلام شده که در سال های آینده سبب اقدامات مهمتری برای افزایش تاب آوری تبریز انجام می دهیم
شکرچی زاده در آخر سخنانش نیز گفت: برای رسیدن به شهر تاب آور و زندگی ایمن باید در پهنه های اصلی بیمارستان و ساختمان بلند نسازیم. باید ساخت وساز سازه های باید با ضوابط تازه باشد.
کرونا و شهر الکترونیکی
آقای کریشنال، دبیرکل فوروم اقتصاد شهری و مشاور بانک جهانی در سخنرانی خود گفت: با تبریک روز جهانی شهرها و بیان آنکه روز شهرها روزی برای اتحاد است، اظهار داشت: امروز فرصتی برای الکترونیکی کردن مسائل شهری است. با وجود کرونا ارزش مسائل شهری و توجه به جوامع شهری اهمیت بیشتری دارد و باید شیوه زندگی شهری را تغییر داد. باید کنش از جوامع کوچک تر صورت گرفت تا موردی را کنترل کرد نه آنکه از جامعه ای در چارچوب کشور. در مقابل مسائلی چون کرونا و مشکلات اقلیمی نیاز به همکاری جوامع شهری است.
اصلاح زیست شهری، نیازمند فاینانس بانک جهانی
شهین باهر، شهردار تبریز در مقام سخنران پایانی این وبینار با توصیف زندگی امروز شهری در چاردیواری ها اظهار داشت: ما در شهر شاید دو هشت ساعت در چهاردیواری سپری می نماییم که این اهمیت این مفهوم را می رساند.
وی با اشاره بگفته های شکرچی زاده و بیان آنکه بیشتر کلان شهرهای ایران درگیر نزدیکی به گسل و حاشیه نشینی و بافت فرسوده است، اظهار داشت: مهاجرت های دهه اخیر سکونت گاه ها غیرمجاز و ساخت وساز غیرفنی را باعث شده است که این در تبریز دقیقاً بر گسل رخ داده است. باید به این مسائل بیشتر پرداخت گردد تا شاید این مساله سبب استفاده از تجربیات جهانی شود.
شهین باهر با اشاره به سفرش به یکی از کشورها و کارهای خوب صورت گرفته از طرف دولت آن کشور گفت و تاکید کرد سازمان ملل می تواند در این مساله برای انتقال تجربه به ما کمک نماید. وی اظهار داشت: ما حدود ۴هزار هکتار بافت فرسوده در تبریز داریم، ۵۵۰ هزار بدمسکن در این شهر داریم که در صورت زلزله با فاجعه ای انسانی روبه رو می َشویم. ما در ایران متأسفانه برای حاشیه نشینان تسهیلاتی در نظر گرفتیم که پرداخت برای آنان نا ممکن است، ما می خواهیم از روش آن کشور استفاده نمائیم که زمین تصرف شده توسط حاشیه نشین به همان اندازه منزل کلید به کلید تحویل دهیم. اینجا نیاز به گرفتن فاینانس از بانک جهانی است یا شرکت های بزرگ جهانی می توانند در این پروژه ها سرمایه گذاری کنند.
وی در این نشست همین طور وعده داد نخستین دفتر هبیتات در شهر تبریز بعنوان میزبان این رویداد بین المللی تأسیس شود.1399/08/12
19:38:43
5.0 / 5
1682
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز