بیانیه وزارت خارجه درباره تحریم اشخاص آمریكایی دخیل در اقدامات تروریستی وضدحقوق بشری ضد ایران

بیانیه وزارت خارجه درباره تحریم اشخاص آمریكایی دخیل در اقدامات تروریستی وضدحقوق بشری ضد ایران به گزارش خبرگزاری نفت و گاز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد تحریم اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری ضد جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی، اطلاعیه ای منتشر نمود.به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» (مصوب بیست و دوم مرداد ۱۳۹۶ - مجلس شورای اسلامی)، اشخاص آمریکاییِ ذیل را به علت ارتکاب جنایات تروریستی، ترویج و پشتیبانی از تروریسم که تهدیدی جدی ضد صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است و هم به علت نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل همچون حقوق بشر، در لیست تحریم های جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد:

دونالد ترامپ (رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا)

دونالد ترامپ، فعالیت ها و اقدامات تروریستی ضد جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی را سازماندهی و حمایت نموده و در ایجاد، تأمین مالی، عرضه تسلیحات و آموزش به گروه های تروریستی، رژیم های سرکوبگر منطقه و هم رژیم تروریستی و سرکوبگر صهیونیستی و حمایت همه جانبه از آنان بخصوص اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند شهید فخری زاده نقش اساسی داشته است. وی با صدور دستور و راهبری عملیات ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، که در مبارزه با تروریسم و شکست داعش و هم حفظ ثبات، صلح و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی نقش تاثیرگذاری داشته اند، مرتکب جنایت تروریستی گردیده و اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر را نقض نموده است.

علاوه بر این، دونالد ترامپ، با اعمال تحریم های یک جانبه، غیرقانونی و ظالمانه ضد جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و اقدام عامدانه جهت تحمیل شرایط خاص زندگی بر ایرانیان، از جمله، از راه ممانعت از دسترسی آنان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی بخصوص در شرایط ناشی از بیماری کووید-۱۹ و هم محروم نمودن آنان از حقوق بنیادین خود، زندگی میلیون ها ایرانی را به مخاطره انداخته است. اقدامات فوق، نقض آشکار اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر و مصداق بارز جنایت ضد بشریت می باشد.

وی علاوه بر حمایت مالی و همه جانبه از جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی، از اشغالگری و اقدامات سرکوبگرانه آن رژیم و شهرک سازی، راه اندازی دیوار حائل، محدودیت آزادی تردد فلسطینیان و تصرف اموال و دارایی های آنان توسط رژیم صهیونیستی پشتیبانی نموده و در نتیجه تأثیر مخربی بر بهره مندی مردم فلسطین از حقوق بنیادین خود همچون حق تعیین سرنوشت، سلامت، آموزش و کار داشته و استقلال و تمامیت ارضی فلسطین را نقض نموده است.

دونالد ترامپ با پشتیبانی از رژیم های سرکوبگر منطقه و پشتیبانی از جنایات ضد بشریت و جرائم جنگی رژیم های مذکور در یمن، در کشتار ده ها هزار یمنی، آوارگی میلیون ها نفر و شرایط وخیم زندگی بخصوص برای زنان و کودکان یمنی نقش داشته و در نتیجه قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل همچون حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را نقض کرده است.

بر این اساس، دونالد ترامپ، به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ و ۳ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم های جمهوری اسلامی ایران، قرار می گیرد.

مایک پمپئو (وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا)

مایک پمپئو در جنایات و فعالیتهای تروریستی آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن، بخصوص در اقدام تروریستی آمریکا ضد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، نقش اساسی داشته است. وی همچنین، از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و هم گروه های تروریستی نظیر گروهک تروریستی منافقین و داعش حمایت نموده و سیاست های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه و مداخله جویانه آمریکا را در منطقه پیش برده است.

مایک پمپئو با تلاش در جهت تشدید تحریم های یک جانبه ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران، اجرای سیاست به اصطلاح «فشار حداکثری» و توسل به ابزار نامشروع نظیر تهدید و ارعاب سایر دولت ها، در جهت ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و اثر منفی بر شرایط زندگی ایرانیان، سلامت و امنیت غذایی آنان اقدام نموده است. پمپئو در اجرای این سیاست خصمانه، با هدف ممانعت از دسترسی ایرانی ها به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی بخصوص در شرایط ناشی از بیماری کووید-۱۹ و هم محروم نمودن آنان از حقوق بنیادین خود و به مخاطره افکندن زندگی میلیون ها ایرانی نقش جدی و موثری ایفا کرده است. اقدامات فوق، نقض آشکار اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر و مصداق بارز جنایت ضد بشریت می باشد.

به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا از رژیم های سرکوبگر منطقه، پشتیبانی کرده و همواره حامی اشغالگری و سیاست های خصمانه و نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در فلسطین، همچون در مورد شهرک سازی، راه اندازی دیوار حائل، محدودیت آزادی تردد فلسطینیان و تصرف اموال و دارایی های آنان، بوده است.

بر این اساس، مایک پمپئو، به استناد بند ۵ ماده ۴ و بند ۲ و ۳ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم های جمهوری اسلامی ایران، می گردد.

مارک اسپر (وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا) و کریستوفر میلر (سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا)

مارک اسپر و کریستوفر میلر، از اصلی ترین عناصر تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در سطح منطقه بوده اند. ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی توسط نیروهای تروریستی سنتکام در عراق، پشتیبانی از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی ضد اتباع و شهروندان کشورهای مختلف منطقه همچون جمهوری اسلامی ایران و فلسطین، حمایت و تأمین مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی، نظامی و آموزش و مشارکت موثر در سازماندهی گروه های افراطی، تروریستی و رژیم های سرکوبگر منطقه، همچون اقدامات وزارت دفاع آمریکاست که باعث نقض اصول و قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر مردم منطقه گردیده است.

با عنایت به موارد فوق، مارک اسپر و کریستوفر میلر به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ و ۳ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم های جمهوری اسلامی ایران، می گردند.

استیون منوچین (وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا)

استیون منوچین، بعنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در اجرای سیاست فشار حداکثری آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران و ملت آن، از راه مجموعه اقدامات وزارت خزانه داری و دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه نقش موثر داشته است. تعیین راهبرد، تدوین و تشدید تحریم های ظالمانه، مشارکت فعال و اقدام همه جانبه ضد منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران که بهره مندی مردم ایران از اساسی ترین حقوق خود و انجام آزاد فعالیتهای اقتصادی و تجاری را تحت تأثیر قرار داده است، همچون اقدامات ضدحقوق بشری منوچین می باشد.

به علاوه، اقدامات وی در خزانه داری آمریکا در پشتیبانی و حمایت مالی از فعالیتهای تروریستی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، تأمین مالی گروه های تروریستی و افراطی همچون داعش و جبهه النصره به صورت مستقیم و غیرمستقیم و پشتیبانی و تأمین مالی گروه های تروریستی جدایی طلب که با هدف بی ثباتی منطقه و ضربه به امنیت و یکپارچگی جمهوری اسلامی ایران بوجود آمده اند، مصداق بارز تأمین مالی تروریسم است.

بر این اساس، استیون منوچین، به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، مشمول تحریم جمهوری اسلامی ایران، قرار می گیرد.

جینا هسپل (رئیس آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده آمریکا (سیا)

سازمان سیا بعنوان بازوی اطلاعاتی و عملیاتی دولت آمریکا، اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری این کشور را راهبری، سازماندهی و پشتیبانی نموده و در ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم نقش داشته است. حمایت اطلاعاتی، نظامی و آموزش و مشارکت موثر در سازماندهی فعالیت تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی و گروه های تروریستی نظیر داعش و رژیم های سرکوبگر منطقه از دیگر اقدامات سیا در پشتیبانی از تروریسم می باشند که منجر به کشتار هزاران نفر از مردم منطقه در فلسطین و یمن و آوارگی الزامی آنان شده است. سیا همینطور از راه حمایت اطلاعاتی از گروه اقدام ضد ایران مجموعه اقدامات تحریمی ضد ایران را سازماندهی و تشدید نموده است. تلاش در جهت اختلال در فعالیتهای اقتصادی و تجاری و مالی ایران همچون اقدامات سیا در جهت تشدید تحریم ها ضد جمهوری اسلامی ایران است.

بر این اساس، جینا هسپل، به استناد بند ۱ تا ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، مشمول تحریم جمهوری اسلامی ایران، قرار می گیرد.

جرد کوشنر (مشاور ارشد دونالد ترامپ)

جرد کوشنر، بعنوان مشاور ارشد دونالد ترامپ، در برنامه ریزی و اجرای اقدامات خصمانه و تروریستی ضد جمهوری اسلامی ایران و هم در پشتیبانی از رژیم صهیونیستی و پشتیبانی سیاسی، مالی و تسلیحاتی از آن رژیم، همکاری و مساعدت نموده است. کوشنر، علاوه بر پشتیبانی از اقدامات اشغالگرانه ی رژیم صهیونیستی و سلب حقوق فلسطینیان، از راه عرضه طرح معروف به «معامله قرن» منجر به افزایش محدودیت ها و فشارها ضد فلسطینیان، سلب مالکیت و آوارگی الزامی آنان، گسترش شهرک سازی، تشدید آپارتاید سازمان یافته رژیم صهیونیستی، نقض حقوق اساسی فلسطینیان و هم نقض تمامیت ارضی فلسطین شده است.

با توجه به موارد فوق، وی به استناد بند ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، مشمول تحریم های جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

جان بولتُن (مشاور سابق امنیت ملی آمریکا)

ارتباط فعالانه و همه جانبه جان بولتن با گروهک تروریستی منافقین و حمایت سیاسی، تبلیغاتی و فرهنگی وی از این گروهک که اقدامات تروریستی گوناگونی ضد منافع دولت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است، مصداق بارز ترویج و پشتیبانی از تروریسم و خشونت می باشد. بولتن همواره از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و سیاست های منطقه ای این رژیم اشغالگر حمایت نموده و بعنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در اجرای سیاست «فشار حداکثری» و گسترش دامنه تحریم های یکجانبه و ظالمانه ضد جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران، دسترسی مردم ایران به حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش را تحت تأثیر منفی قرار داده و در نتیجه در نقض قواعد و اصول بنیادین حقوق بین الملل بخصوص حقوق بشر نقش اساسی داشته است.

بر این اساس، جان بولتن به استناد بند ۴ و ۵ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم های جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

برایان هوک (رئیس سابق گروه اقدام ضد ایران و نماینده سابق ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران)، الیوت آبرامز (نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران)

روسای گروه اقدام ضد ایران، گروه مذکور را، از جمله، با هدف اعمال فشار حداکثری، بالا رفتن خطر و ایجاد فضای عدم اطمینان در محیط اقتصاد جهانی و تحت تأثیر قرار دادن همکاری آزاد دولت ها و فعالان اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن، سازماندهی و راهبردی نموده و با مذاکره، تهدید و ارعاب دولت ها و بخش های خصوصی خارجی و هم از راه تولید، انتشار دروغ و کارزار تبلیغاتی منفی ضد جمهوری اسلامی ایران، دسترسی مردم ایران به حقوق مشروع اقتصادی و اجتماعی خویش را گرفتار اختلال نموده اند. افراد مورد اشاره عامدانه و عالمانه در اجرای سیاست فوق از جمله، از راه کوشش برای ممانعت از دسترسی ایرانی ها به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی بخصوص در شرایط ناشی از بیماری کووید-۱۹ و محروم نمودن آنان از حقوق بنیادین خود، تحمیل شرایط خاص زندگی بر ایرانی ها و به مخاطره افکندن زندگی میلیون ها ایرانی نقش جدی ایفا نموده اند. اقدامات فوق، نقض آشکار اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر و مصداق بارز جنایت ضد بشریت می باشد.

با در نظر گرفتن اقدامات غیرقانونی اشخاص فوق و با استناد به بند ۲ ماده ۵ قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» برایان هوک و الیوت ابرامز در لیست تحریم های ایران قرار می گیرند.

آندریا گاکی (مسئول اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا - اوفک)

اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفک) مجموعه ای از سیاست گذاری ها، راهبردها و اقدامات خصمانه آمریکا ضد مردم ایران را از راه اعمال و اجرای تحریم های یکجانبه آمریکا سازماندهی و عملیاتی می نماید. اوفک تحت ریاست گاکی، اقدامات گسترده ای در مورد گسترش تحریم های ظالمانه ضد جمهوری اسلامی ایران، اختلال در روابط تجاری و بانکی با سایر کشورها، تهدید و ارعاب طرف های اقتصادی ایران، اختلال در امنیت هوانوردی و کشتیرانی و دسترسی مردم ایران به کالاهای انسان دوستانه صورت داده است که سبب نقض فاحش حقوق بنیادین ایرانی ها و اثر منفی بر بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی گردیده است.

وی، به استناد بند ۲ ماده ۵ از قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مشمول تحریم های جمهوری اسلامی ایران می گردد.

اشخاص مورد اشاره و دولت ایالات متحده آمریکا با اقدامات فوق به نحو آشکاری تعهدات بین المللی در حوزه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، احترام، صیانت و حفاظت از حقوق بشر و خودداری از اعمال اقدامات زورمدارانه یک جانبه را نقض نموده و مرتکب اعمال متخلفانه بین المللی گردیده اند.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا در برابر اعمال متخلفانه یاد شده، یادآور می گردد که جامعه بین المللی همواره اقدامات تروریستی را، فارغ از آن که توسط چه کسی ارتکاب یابد، در همه اشکال و جلوه های آن محکوم نموده است. در این رابطه، کلیه اعضای ملل متحد همچون دولت ایالات متحده آمریکا متعهد هستند از سازماندهی و هم ترغیب، کمک رسانی، تأمین مالی، عرضه آموزش و اقدامات تروریستی در کشورهای دیگر و هرگونه پشتیبانی از اشخاص و گروه های تروریستی خودداری نمایند.
جمهوری اسلامی ایران در جهت تعهدات بین المللی خود در احترام، صیانت و حفاظت از حقوق بنیادین بشر و هم در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، بخصوص مبارزه با تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا، به منظور تداوم و حفظ صلح و امنیت بین المللی، تحریم های مورد اشاره را ضد اشخاص فوق اعمال می نماید.

جمهوری اسلامی ایران، همچنین، یادآوری می نماید که طبق مبانی حقوقی بین المللی، اعمال تحریم های یک جانبه (اقدامات زورمدارانه یک جانبه)، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و برخلاف حقوق بین الملل، از جمله، حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و مانع از تحقق حقوق بشر می گردد. بر این اساس و با عنایت به اعمال متخلفانه بین المللی ایالات متحده آمریکا، تحریم های فوق در قالب تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدامات زورمدارانه یک جانبه و هم در قالب عمل متقابل اعمال می گردند.

جمهوری اسلامی ایران، حق خود در اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با اعمال متخلفانه بین المللی آمریکا، مبارزه با تروریسم در همه اشکال و جلوه های آن بخصوص تروریسم دولتی، مقابله با تحریم های یک جانبه ظالمانه آمریکا، حفاظت از اتباع و منافع جمهوری اسلامی ایران، صیانت و حفاظت از حقوق بنیادین مردم جمهوری اسلامی ایران و حفاظت از حقوق بنیادین بشر، محفوظ می دارد.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، کلیه نهادهای ذی ربط اقدامات لازم را در اجرای تحریم های فوق و سایر اقدامات پیشبینی شده در قانون معمول خواهند داشت.
1399/11/03
13:31:15
0.0 / 5
1138
تگهای خبر: آموزش , تحریم , تردد , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز