تفاهم ایران و آژانس آزمون اعتماد و هم صدایی مجلس با دولت

تفاهم ایران و آژانس آزمون اعتماد و هم صدایی مجلس با دولت روشن است که نگاه دولت و نظام تابحال مبتنی بر حفظ برجام بدون ضربه زدن به منافع و مصالح ملی است و ازاین رو تفاهم اخیر ایران و آژانس قابل فهم است.


به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، در خلال مذاکرات هسته ای و اجرای برجام کم نبود مواردی که منتقدان و معترضان به اشتباه یا به دنبال سیاسی کاری بر نظرات خود پافشاری کرده و فشارهای زیادی را به لحاظ سیاسی و بین المللی نه تنها به دولت در حال مذاکره و اجرای برجام بلکه به کلیت منافع ملی وارد کردند، از این جمله می توان به ماجرای "بتن" ریختن در کالندریای راکتور اراک اشاره نمود.
علی اکبر صالحی بارها از تریبون های مختلف فریاد "اناالحق" زد و بارها قسم جلاله یاد کرد که ذره ای از حقوق هسته ای مان در برجام کوتاه نیامدیم و فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشور طبق برنامه تدوین شده در سطوح عالی به قوت ادامه دارد، اما کو گوش شنوا! توهین ها و پرده دری ها تا جایی ادامه یافت که از صحن مجلس صالحی را به قبرستان و دفن با بتن حواله کردند. مقامات سازمان انرژی اتمی اما همواره در این روند مجبور به سکوت برای حفظ اسرار کشور و جزئیات مذاکرات کردند تا باعث سوءاستفاده دشمن نشود.
اما در نهایت علی اکبر صالحی بر مبنای صلاحدیدی پس از سال ها اعلام نمود که ایران پیش از اجرایی شدن برجام، کالندریای جایگزین برای قلب راکتور اراک را خریداری نموده است و با تکیه به این مسئله پذیرفتیم که در کالندریای راکتور بتن ریخته شود و مشخص شد که ایران با پشتوانه ای قوی مبادرت به خارج کردن کالندریای راکتور اراک کرده است.
وقتی صالحی قسم می خورد که اگر قرار به بازگشت به فعالیتهای هسته ای قبل باشد، ظرف چند روز یا چند ساعت همه چیز به همان ظرفیت قبلی و حتی بیشتر از آن بازمی گردد، باز هم گوش شنوایی نبود و حملات و انتقادهای غیرمنصفانه ای هر روز حواله سازمان و دولت می شد. اما با تصمیم ایران برای افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و هم غنی سازی ۲۰ درصد، ظرف یک ماه ذخایر ایران بیشتر از پیشبینی ها افزایش یافت این درحالی بود که اقدامات خرابکاری در نطنز در این زمان صنعت هسته ای و سانتریفیوژهای پیشرفته را تا حدودی از دست مان خارج کرد. در این جا هم صدایی از منتقدان برجام شنیده نشد.
اکنون هم بر سر اجرای مصوبه مجلس در جهت لغو اجرای پروتکل الحاقی میان مجلس و سازمان انرژی اتمی مناقشه سر گرفته است. یکی می گوید به صورت کامل و دقیق مصوبه را اجرا کرده و علاوه بر آن منافع صد در صدی از فرصت های جدید ارائه شده به آژانس فراهم گشته است و از طرفی نمایندگان معترضند که دولت مصوبه مجلس را دور زده است.
بر اساس قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف های باقی مانده در برجام تا ۵ اسفند و در جهت کاهش تعهدات هسته ای ایران ذیل برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی لغو می شود که با عنایت به عدم اجرای تعهدات برجامی و لغو تحریم ها از جانب آمریکا، پروتکل الحاقی از نخستین ساعات امروز سه شنبه دیگر اجرا نمی گردد.
ایران از زمان اجرایی شدن برجام، علاوه بر اجرای موافقت نامه پادمان جامع، پروتکل الحاقی و ترتیبات فرعی کد اصلاحی ۳.۱ و هم برخی دسترسی های فراتر از چارچوب را هم به آژانس در جهت شفاف سازی و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه اجرا کرده است.
به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی، رافائل گروسی روز شنبه به همراه معاونانش و به درخواست خود وارد ایران شد و در نهایت در انتها روز یکشنبه، دو طرف به تفاهمی برای حفظ نظارت های ضروری ضمن لغو اجرای پروتکل الحاقی دست پیدا کردند. آنچه مسلم است اینکه یک تعهد حقوقی لغو می شود و جای آن یک تفاهم سیاسی، مدت دار و مشروط جایگزین می گردد.
بر اساس بیانیه پایانی مذاکرات صالحی و گروسی در تهران، سازمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی را آگاه کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران"، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آن گونه که در برجام آمده است را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد نمود.
همچنین سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند:
۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به باعث آن آژانس به فعالیتهای ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق لیست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن.
در این بیانیه به خوبی یاد شده است که تفاهم فنی دو جانبه "موقت" و برای "سه ماه" و هم سازگار با "قانون" (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها) است. روشن است که سازمان انرژی اتمی کوشیده تا محکم کاری های حقوقی و فنی را در این بیانیه منطبق با قانون مذکور داشته باشد و با رعایت این ملاحظات و حساسیت ها تفاهم شکل گرفته است.
کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس که در مذاکرات فنی رافائل گروسی و علی اکبر صالحی حضور داشته است، در اظهاراتی مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، آمده است، را این طور توضیح می دهد: ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست (این پیوست محرمانه است) مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این زمان، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم ها به صورت کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
به عبارتی می توان گفت تمامی نظارت ها و بازرسی های حساس آژانس و اطلاعات مورد نظر طی ۳ ماه در ایران ذخیره می شود نه آنکه در اختیار آژانس قرار گیرد و اگر لغو تحریم ها اتفاق افتد و برجام از جانب همه اعضای آن اجرا شود، ایران اطلاعات را پس از ۳ ماه به آژانس می دهد، در غیر این صورت آنها از بین برده می شوند و این یعنی خلاء اطلاعاتی سه ماه آژانس درباره برنامه هسته ای ایران که می تواند تهدیدی مهم برای کشورهای غربی و آمریکا باشد.
جا دارد مجلس در همراهی با سازمان انرژی اتمی و با عنایت به ملاحظات فنی و حقوقی بین المللی در جلسه ای در جریان این ملاحظات قرار گیرد و اگر بنا به اجرای تصمیم و اقدامی است با همراهی و انسجام بیشتری این کار صورت گیرد. بدون شک قطع همکاریهای فراپادمانی به معنای شکل گیری جبهه ای جدید در شورای حکام و شورای امنیت ضد ایران است که ضروریست تا در شرایط مبهم سیاسی فعلی نسبت به این مسئله مراقبت شود تا اگر در ماه های آتی شرایط برای بازگشت به برجام از جانب همه طرف ها فراهم گردید، خسارتی از این بابت متوجه ایران نشود. ایران تابحال بگونه ای به اجرای برجام با موافقت و نظر مقامات عالی کشور ادامه داده است که نه تنها خسارتی به برنامه هسته ای کشور وارد نشود بلکه فضای سیاسی بین الملل هم به نفع ایران باشد بنا بر این ضروریست تا همگان بر استمرار سیاست ها در جهت تصمیم کلی نظام حرکت کنند.
سازمان انرژی اتمی و هم دولت هم طبعا با همراهی و هماهنگی حاکمیت مبادرت به تفاهم با آژانس کردند، همان گونه که تا کنون تمامی تصمیمات و اقدامات این گونه بوده است. البته اگر پیش از اعلام نتیجه و مذاکرات روز یکشنبه بخش های مختلف در دولت و مجلس در جلساتی به تبیین آنچه در دستور کار است، می پرداختند و در این مرحله هم با هماهنگی و اتفاق نظر حرکت می شد، نتایج بهتری به دست می آمد.
همان طور که در بیانیه دوشنبه شب دولت اشاره شده است، تصمیم برای تفاهم با آژانس "در جلسه ۲۵ بهمن شورایعالی امنیت ملی گرفته شده است تا از راه راهکارهای هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های آن کاهش پیدا کند.
سازمان انرژی اتمی در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و هم مصوبات قانونی تا کنون بدون کم و زیاد و حتی فراتر و جلوتر از زمان و امکانات اقدام نموده است بگونه ای که رئیس مجلس در بازدید از سایت فردو و هم اقدامات دیگر هسته ای، روند را موفقیت آمیز و رو به جلو و قابل توجه خواهد. سازمان چه وقتی دستور توقف فعالیتهای هسته ای را دریافت کرد و چه وقتی دستور شروع غنی سازی ۲۰ درصد با قدرت گام برداشت، آیا پس از این همه سال و تجربه وقت آن نرسیده است که به فرزندان خود در این جایگاه که همواره پیرو دستورات رهبری بوده اند، اعتماد کرد؟
همان طور که حضرت آیت الله خامنه ای روز دوشنبه اشاره کردند "اختلاف نظرها میان دولت و مجلس قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف ها رها و یا تشدید شود که نشان دهنده دوصدایی باشد.
ایشان ضمن اشاره به قانون مصوب مجلس در مورد کاهش تعهدات برجامی، گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا روز گذشته هم کارهایی را که باید انجام می شد، انجام دادند و ان شاء الله فردا (سه شنبه) هم یک مورد دیگر از این قانون صورت خواهد گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: دولت خویش را موظف به عمل به قانون می داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.
به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، شائبه اختلاف نظر میان دولت و مجلس در شرایط فعلی جز اینکه رقیب و دشمنان را در بازگشت به تعهدات شان بیشتر به عقب براند یا در مذاکرات احتمالی آینده به امتیازگیری بیشتر ترغیب کند، چیز بیشتری در بر ندارد. بعلاوه در شرایط تحریمی و بد اقتصادی فعلی شنیدن سخنان سخت و افترا زنی به یکدیگر آن هم از تریبون های رسمی کشور جز ناامیدی بیشتر برای مردم هیچ چیزی در برندارد.
روشن است که نگاه دولت و نظام تابحال مبتنی بر حفظ برجام بدون ضربه زدن به منافع و مصالح ملی است و ازاین رو تفاهم اخیر ایران و آژانس قابل فهم است. با وجود لغو اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های اضافی اما شرایط بگونه ای چیده شد که بهانه ای در این برهه زمانی حساس به دست دشمنان منطقه ای و بین المللی داده نشود. بدون شک ایران امروز بیشتر از پیش به حرکت در آرامش و هوای صاف نیاز دارد نه آنکه در شرایط سخت کنونی به لحاظ سیاسی و اقتصادی به دست خود فضا را برای کشور مه آلود سازیم.
منبع:

1399/12/06
13:51:16
0.0 / 5
939
تگهای خبر: انرژی , تحریم , حقوق , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز